9 elmélet, amely bizonyítja, hogy a gyermekek másképp látják a világot, mint a felnőttek

0Shares
16 szomszéd, akiknek sikerült feldobniuk a környezetükben élők mindennapjait!
15 szokatlan tény a világról, amit valószínűleg nem fogsz megtalálni az enciklopédiában

Bebizonyosodott, hogy a gyermekek világnézete 11 éves korukig rendeződik, és felnőttként képesek lesznek megítélni a világot, megoldani a problémákat és akár jövőbeli terveket készíteni. Ebben a korban a gyerekek másképp érzékelik a világot, mint a felnőttek. A gyerekeknek még nincs elegendő tapasztalata és ismerete ahhoz, hogy megértsék, hogyan működik ez a világ, ezért látják a dolgokat más fényben. A tudósok kiderítették, mi az igazi különbség a gyermekek és a felnőttek világnézete között.

Annak érdekében, hogy jobban megértsd ezt az elméletet, az 5percblog segíteni szeretne abban, hogy a világot egy gyermek szemével láthasd.

1. A gyermekek fantáziája

Egy bizonyos életkorig a kisgyerekek nem látják a különbséget a fantázia és a valóság között. Ezért biztosak abban, hogy az események, amelyeket elképzeltek, a valóságban léteznek. Bár érdemes megemlíteni, hogy ha a gyerekek elhatároznak valamit, akkor nem kételkednek a fantáziájukban. Ha azonban egy gyerek hall valami lehetségest egy másik személytől, akkor nem fogják elhinni azt annyira, mint a felnőttek. Számos teszt kimutatta, hogy nagyon kicsi a határvonal a fikció és a valóság között a kisgyerek észlelésében, mivel még mindig nem értik, mely információ igaz, melyik hamis.

2. Az elvont gondolkodás hiánya

Bizonyított tény, hogy a 11 évesnél fiatalabb gyermekek csak a jelen valóságról tudnak gondolkodni, és nem képesek az elvont gondolkodásra.

Rudolph Schaffer pszichológus, kísérletet végzett, amelyben két gyermekcsoportot kért arra, hogy találjanak egy helyet a testükön, ahová egy harmadik szemet elhelyeznének. Az első csoport összes, 9 éves korú gyermeke a homlokára mutatott, mert ott volt a két szemük. A második csoport 11 éves gyermekekből állt, akik képesek voltak elvontan gondolkodni, így különböző lehetőségeket kínáltak, például a tenyerükre helyezték, mert így hátulra is láthatnának.

3. Nyelvek tanulása

A gyerekek könnyen megtanulják a nyelveket, miközben a felnőttek számára ez egy kicsit nehezebb. Noam Chomsky nyelvész ezt azzal magyarázza, hogy az emberi agyban van egy bizonyos közös eszközkészlet, amely összeköti az összes létező nyelv összes szintaxis szabályát. Ezen felül agysejtek milliói felelősek a gyermekek beszédértésért és reprodukciójáért, amelyek bonyolult rendszereket építenek fel. Az ilyen rendszerek befejezik fejlődésüket mire a személy eléri a 10 éves kort. Ezért minél idősebb vagy, annál nehezeb
b új nyelvet megtanulni.

4. A tárgyak állandósága

Az egy évnél fiatalabb gyermekek biztosak abban, hogy egy tárgy, amit nem látnak örökre eltűnik. A pszichológus, Jean Piaget kifejlesztett egy elméletet a tárgyak állandósságáról, és bebizonyította, hogy a tárgyak látótéren kívüli létezésének ismerete az életkorral jár. Egy kisgyerek túl tapasztalatlan ahhoz, hogy megértse, hogy a tárgy, amelyet már nem lát, továbbra is létezik.

5. Felismerés

A tudósok azt állítják, hogy az újszülött babák nem tudják megkülönböztetni az arcokat a tapasztalat hiánya miatt. Ezenkívül látásuk nem fókuszált, és homályos tárgyakat látnak.

Egy bizonyos kísérlet azt bizonyította, hogy a 6 hónaposnál fiatalabb csecsemők nem képesek megkülönböztetni a különböző emberek arcát, de 9 hónapos korukra képesek alkalmazkodni és kezdik megkülönböztetni azokat, akiket ismernek, azoktól, akiket nem. Egyéves korukra a látásuk összpontosul, határozottan és színesen látják a dolgokat.

6. Megfordíthatóság


A gyermekek nem érzékelik a visszafordíthatóságot. Ez az oka annak, ha két különféle méretű poharat helyezel egy gyermek elé, és egy magas pohárból átöntöd a vizet egy széles pohárba, akkor a gyermek biztos lesz abban, hogy a víz mennyisége nagyobb lesz. Hét éves korukig a gyermekek úgy gondolják, hogy ha egy pohár alakja megváltozott, akkor annak tartalma is megváltozott. Azt is gondolják, hogy a gyermekek egy adott életkorig nem tudják kombinálni a magasság és a szélesség két dimenzióját, és csak a két dimenzió egyikére összpontosítják figyelmüket.

7. Rajzolás

Közismert tény, hogy a gyermekek motoros funkciói még nem fejlődtek ki teljesen, tehát rosszabbul rajzolnak, mint a felnőttek, mert nem tudják folyamatosan a kezükben tartani a ceruzát.

Van azonban még egy nagyon érdekes tény, amelyet egy kísérlet során fedeztek fel. Az 5 és 9 év közötti gyermekeknek az volt a feladata, hogy egy olyan csészét rajzolnak, amelyet úgy helyeztek el, hogy a fogantyúját ne lehessen látni. Annak ellenére, hogy a fogantyú nem volt látható, minden 7 évesnél fiatalabb gyermek hozzáadta azt rajzához. Ezzel szemben a 7 évesnél idősebb gyermekek fogantyú nélkül rajzolták le a csészét.

A pszichológusok arra a következtetésre jutottak, hogy ez volt a legfontosabb különbség egy gyermek és egy felnőtt között. Ha a felnőttek azt a feladatot kapják, hogy rajzoljanak le egy látott tárgyat, akkor pontosan úgy rajzolják, miközben a gyerekek olyan elemeket adnak hozzá, amelyeket nem látnak, de tudják, hogy ott kell lenniük.

8. Az erkölcs megértése

A gyermekek eltérően értik az erkölcsöt, mint a felnőttek. A felnőttek tudják, melyik cselekedet jó és melyik rossz, és jól ismerik az általánosan elfogadott normákat, amelyeket időről időre megszeghetnek.

Az erkölcs a gyerekek számára sokkal könnyebb. A kis gyermekek viselkedése kezdetben azon a szándékon alapszik, hogy elkerüljék a büntetést a rossz cselekedet miatt. Az idősebb gyermekek az erkölcsöt úgy értelmezik, mint egyfajta viselkedést, amit díjazni lehet. A felnövekedés minden szakaszában olyan belső erkölcsi érveket alakítanak ki, amelyeket a felnőttek többsége betart.

A kutatás eredményei megerősítik ezt a tényt. A kutatásban részt vevő gyermekektől azt kérdezték: „Melyik a rosszabb: szándékosan eltörni egy szemüveget, vagy véletlenül két szemüveget?” A gyermekek többsége azt válaszolta, hogy az a személy, aki több szemüveget tört el, az rosszabb, mert nagyobb kárt okozott, mint aki csak egyet tört el.

9. Az elme elmélete

Az elmeelmélet arra utal, hogy megértjük, hogy nem minden ember rendelkezik azzal az információkkal és tapasztalattal, amivel te. Gyermekeknél ez a gondolkodásmód csak egy bizonyos korban jelentkezik.

Ezt egy Sally Anne nevű kísérlet során fedezték fel. Két felnőtt és egy gyermek van a szobában. Amikor az egyik felnőtt elhagyja a helyiséget, a másik felnőtt elrejt egy játékot. Amikor az első felnőtt visszatér, a gyermeket megkérdezik, hol kell ennek a felnőttnek keresnie a játékot. A kísérlet azt mutatta, hogy a 3 éves kor alatti gyermekek a játék valódi helyére mutattak, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a szobába visszatért felnőtt nem tudja, hova rejtették el.

Megváltoztatta ez a cikk a gyermekekkel és az ő gondolkodásukkal kapcsolatos gondolkodásmódodat? Írd meg gondolataidat kommentben.

Forrás:mosolyogjvelunk.com


16 szomszéd, akiknek sikerült feldobniuk a környezetükben élők mindennapjait!
15 szokatlan tény a világról, amit valószínűleg nem fogsz megtalálni az enciklopédiában
0Shares